Բարձ կարգի սոսինձ ցեմենտային հիմքի վրա Adesilex P7